Psychedelické houby historie, současnost a zajímavosti

A
A
Psychedelické houby historie, současnost a zajímavosti

Psychedelické, nebo správněji psychoaktivní houby se pro své halucinogenní účinky užívají již od nepaměti. Navozují stavy popisované jako „změny vědomí“. Po jejich požití vznikají silné prožitky doprovázené vizuálními představami. Představit si můžeme například stavy euforie, zrakové i sluchové halucinace, nebo změny vnímání

Psychedelické houby
historie, současnost a zajímavosti

Psychedelické houby
historie, současnost a zajímavosti

Psychedelické, nebo správněji psychoaktivní houby se pro své halucinogenní účinky užívají již od nepaměti. Navozují stavy popisované jako „změny vědomí“. Po jejich požití vznikají silné prožitky doprovázené vizuálními představami. Představit si můžeme například stavy euforie, zrakové i sluchové halucinace, nebo změny vnímání časoprostoru. Také zvyšují tepovou frekvenci, krevní tlak a rozšiřují oční zornice (jev známý jako mydriáza).

 

„Za psychoaktivní stavy vnikající po konzumaci hub
jsou zodpovědné látky Psilocin a Psilocybin“

 

Výhodou halucinogenních hub je, že nevytvářejí fyzickou ani psychickou závislost. Při nesprávném užití však mohou být tyto houby nebezpečné. Osoba, která je užila, může lehce ztratit orientaci v prostoru. Houby také umocňují momentální stav, ve kterém se člověk nachází. V případě, že se pohybujete v nekomfortním prostředí, nebo nemáte dobrou náladu, můžete si právě houbami nepříjemné stavy umocnit.

Za psychoaktivní stavy jsou zodpovědné látky Psilocin a Psilocybin. Nejpočetnější skupinou psychedelických hub jsou lysohlávky, obecně označované jako „houbičky“. Patří sem však také některé muchomůrky, paličkovice či kropenatce. První účinky po požití hub se dostavují již po 15 až 60 minutách. Vrcholné prožitky můžete čekat po hodině a půl až dvou, a mohou trvat po dobu dvou až sedmi hodin.

Historie

První zmínky o používání psychoaktivních hub pochází již z dob 6 000 př.n.l. z Afriky, kde byly objeveny nástěnné malby vyobrazující bytosti s oblečením posetým geometrickými tvary, jak v rukou drží předměty připomínající houby. Starověké civilizace – například Aztékové v Novém Mexiku – využívali jejich halucinogenních účinků při šamanských rituálech. Díky houbám se Aztékové dostávali do blízkosti bohů a využívali je pro léčbu nemocí. Ve střední Americe bylo nalezeno mnoho kamenných sošek hub s lidskou tváří.

 

„Aztékové využívali účinků hub při šamanských rituálech.“

 

Přestože se houby pro jejich halucinogenní účinky používaly již v dávných dobách, v Evropě se o nich povědomí rozšířilo až v polovině 20. století, konkrétně s vývojem LSD a hnutím Hippies. A to proto, že s nástupem křesťanství (které bralo halucinogeny spíše jako prostředek k uctívání ďábla, než jako prostředek k propojení s bohy), se psychedelické houby téměř vytratily z běžného povědomí. Z Mexika, kde se hojně využívaly lysohlávky během šamanistických obřadů, je přivezl bankéř Robert Wesson.

Změna pohledu

Psychedelické houby mohou mít terapeutické účinky. Osoby, které je vyzkoušely, mohou díky silným prožitkům, které navozují, změnit či upravit svůj pohled na svět a životní hodnoty. Například lidem trpícím závažnou nevyléčitelnou nemocí mohou pomoci překlenout úzkost a depresivní pocity tím, že jim pomohou dívat se na svět z jiné perspektivy.

Houby v přírodě

Jaké druhy lysohlávek můžeme najít v České republice? Nejrozšířenější je lysohlávka kopinatá (charakteristická špičatým vrcholkem na klobouku). Pak se také můžete setkat s lysohlávkou tajemnou, jejíž plodnice intenzivně modrají či zelenají (na rozdíl od první zmíněné).


Tagy: Psilocin – Psilocybin – houby – houbičky – lysohlávky – psychedelické houby – psychoaktivní houby – psychedelická zkušenost –  lysohlávky čr – spory hub – co je to lysohlávka – psychoaktivní houbičky – halucinogenní houby historie – halucinace – psychoaktivní látky – informace lysohlávky – houby a legislativa – houbičky účinky – prodej spory hub


Sleduj nás! 🙂  #kryptonitlife   #kryptonitteam

SLEVA 5% NA PRVNÍ NÁKUP! | POUŽIJ KÓD: KRYPTONITKRATOMCZ

YOU MAY ALSO LIKE

Main Menu x