Meskalinové kaktusy – Jak je to s legislativou?

A
A
Meskalinové kaktusy - Jak je to s legislativou?

Jak je to vlastně s legislativou u kaktusů obsahující Meskalin, bylo hlavně kolem roku 2009 velmi divoké téma. V roce 2009, byly tyto kaktusy označeny po určitou dobu jako nelegální, a to při držení více kusů většího, než malého množství a jako přestupek, v malém množství (tedy asi 5 rostlin). To se samozřejmě nelíbilo nadšeným kaktusářům,

Meskalinové kaktusy – Jak je to s legislativou?

Meskalinové kaktusy – Jak je to s legislativou?

Mohu kaktus legálně pěstovat?

Jak je to vlastně s legislativou u kaktusů obsahující Meskalin, bylo hlavně kolem roku 2009 velmi divoké téma. V roce 2009, byly tyto kaktusy označeny po určitou dobu jako nelegální, a to při držení více kusů většího, než malého množství a jako přestupek, v malém množství (tedy asi 5 rostlin). To se samozřejmě nelíbilo nadšeným kaktusářům, které Meskalin nijak nezajímal. 

Po skoro dvou letech zmatků a nejasnostech v zákoně, došla vláda k závěru, že neoprávněnost stanovuje zákon o návykových látkách, který však upravuje jen pěstování máku, konopí a koky. „Jiné rostliny nejsou předmětem tohoto, ani žádného jiného zákona a jejich pěstování proto není možné označit za neoprávněné (žádný právní předpis podmínky jejich pěstování neupravuje)“.

 

Ano, pěstování kaktusů je legální

 

Dnešní situace je tedy taková, že se kaktusy pěstovat mohou, pokud se neprokáže úmysl vyrábět drogy, nebo se u majitele nenajde větší, než malé množství sušiny, či samotné látky. 

 

Co je to Meskalin?

Meskalin, označován také jako mescalin nebo mezkalin – 2-(3,4,5-trimethoxyfenyl)ethanamin) je psychoaktivní látka ze skupiny alkaloidů, která se vyskytuje v kaktusech jako například Peyote (Lophophora williamsii) či San Pedro (Trichocereus pachanoi), ale i v mnoha dalších. Tato látka je označována jako psychoaktivní droga a je ve většině částech světa nelegální.

 

Nejintenzivnější prožitky se dostavují
už během prvních dvou hodin.

 

Meskalin se váže na 5-HT2A serotoninový receptor. Prvním pocitem bývá obvykle intenzivní bolest břicha a následná nevolnost. Halucinace nastupují asi po 30 až 60 minutách a trvají někdy i 12 hodin. Nejintenzivnější prožitky se však dostavují už během prvních dvou hodin. Za účinné množství meskalinu se považuje cca 0,03 – 0,1 g.

V podstatě jako všechna psychedelika, způsobuje meskalin halucinace, širší vnímání smyslů, mohou se dostavit návaly pocitu štěstí a strachu, změny vnímání barev a nebo také ztráta orientace v čase a prostoru. 

Něco málo z historie

 

Psychedelická revoluce

V moderních dějinách se dostalo meskalinu více pozornosti až kolem roku 1952, kdy jej začal zkoumat americký psychiatr Humphry Osmond (autor slova „psychedelický“), který drogu představil o rok později spisovateli a mysliteli Aldousi Huxleymu, čímž v podstatě ovlivnil další běh dějin. Huxley byl drogou nadšen a roku 1954 vydal esej Doors of Perception (Brány vnímání), která se stala počátkem psychedelické revoluce a jednou z „posvátných“ knih hnutí hippies. Dle Huxleyho má meskalin schopnost otevřít “brány vnímání” a na rozdíl od zkušenosti náboženské je přístupná každému.


Tagy: Meskalin – mescalin – mezcalin – kaktusy – kaktus – san pedro – peyoty – psychedelické kaktusy – meskalinové kaktusy – meskalin a legislativa – co je to meskalin – psychoaktivni kaktusy – halucinogeny – halucinace – psychoaktivní látky – informace kaktusy – kaktusy a legislativa – pěstování kaktusů – prodej kaktusy semínka


Sleduj nás! 🙂  #kryptonitlife   #kryptonitteam

SLEVA 5% NA PRVNÍ NÁKUP! | POUŽIJ KÓD: KRYPTONITKRATOMCZ

YOU MAY ALSO LIKE

Main Menu x